درباره ما

درباره ما

از سال 1386 تا کنون به صورت تخصصی در رشته مراقبت های پوستی فعالیت دارم
    همکاری مستقیم با چندین آموزشگاه بسیار خوشنام در شهرهایی تهران و اصفهان و شیراز
    آموزش عمومی در چارچوب سرفصل های ارائه شده از سازمان فنی و حرفه ای کشور نزدیک به یکصد نفر در 98-97
    آموزش تخصصی مبتدی تا پیشرفته (کار محور) در چندین استان کشور و آموزش بیش از 80 نفر در سال 98
    آشنایی کامل به شرایط  کسب و کار حرفه
    آشنایی کامل به بیش از 10 برند از محصولات حرفه ای داخلی و خارجی